Texten ursprungligen publicerad på di.se 23 januari 2024.

Med principer om rörlighet är factor10 inte fångna i ramverk eller tungrodda processer. Långsiktig ändringsbarhet, och att släppa mjukvara tidigt, skapar lönsamma affärsverksamheter.

Konsultföretaget factor10 drivs av affärsorienterade, kodande arkitekter med ett viktigt uppdrag: att få sina kunders intäkter att växa.

– Det gör vi genom att utveckla mjukvara och vägleda utifrån ett affärsperspektiv. Vi anser att företagens affärsutveckling måste tillåtas vara föränderlig. Man ska ha koll på trender, men framför allt jobba med det långsiktiga, förklarar Per Rovegård, CTO.

Utmaningar med digitalisering

Det finns myter som factor10 gärna vill slå hål på, som att det till exempel är svårt att jobba med långsiktig ändringsbarhet och teknik, eller att man alltid sitter fast med sina tekniska val. 

– Tekniken är inte det svåra. Däremot att förstå affärslogik för att ta fram mjukvara kan vara svårt. Gör man tekniken okomplicerad blir man mer lättrörlig och kan lösa kundens verkliga problem med ett tydligt affärsfokus. 

– Man är aldrig fast med sina tekniska val. Mjukvara ska man utveckla så att den hela tiden kan ändras. Då blir det lättare att till exempel byta databas eller cloud provider, utan att affärslogiken påverkas.

När man bygger en utvecklingsavdelning 2024 ska man fokusera på att skala upp teamet först när behovet verkligen kräver det.

– Börja med väldigt få personer inblandade. När man skalar upp kan man jobba i flera team kopplat till lösningens arkitektur, säger Per.

Släppa mjukvara tidigt

Man hör ofta att företag bör släppa mjukvara tidigt och ofta, det som på engelska kallas för ”release early, release often”, men ändå görs det av väldigt få.

– När man utvecklar mjukvara behöver man tidigt feedback. Först när mjukvaran används av de verkliga användarna ser man om den löser rätt problem, förklarar Per.

Han tror att det kan finnas idéer bland företag att allt måste vara perfekt innan man kan släppa mjukvara.

– Att släppa mjukvara som skapar värde så tidigt som möjligt anser jag ska vara en ledstjärna, avslutar Per.

Om factor10

factor10 grundades 2007 med den bärande idén att det finns ett bättre sätt att utveckla mjukvara som bygger på flexibilitet, minimalism och långsiktighet. De hjälper företag med deras viktigaste utmaningar kopplat till affärsverksamheten, med ett starkt fokus på affärsnytta. Tekniken är medlet snarare än målet.

factor10 vill göra världen till en bättre, mer hållbar och demokratisk plats.

Läs mer på factor10.com/hello